ALLAH İÇİN VERİLEN SADAKA AHİRET AZIĞI OLUR

Bir kimse, sadaka verdiği kişiden dua, teşekkür ve övgü beklememelidir. Nitekim Hazret-i Allah şöyle buyuruyor: 

“(Allâhü Teâla’nın müttakî kulları) Biz, size ancak Allâh’ın rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür isteriz. (derler.)” (İnsan Sûresi, âyet 9) 

İşte bundan dolayı, sadaka verilen kişiden dua dahi istememeli, menfaati kendisine dönecek bir şeyden dolayı tasaddukta bulunmamalı, sırf Allah rızası için vermelidir. 

Kişi, kapısına geleni azarlamamalı, verecek bir şeyi yoksa geleni ‘Allâhü Teâlâ, sizi de bizi de rızıklandırsın.’ gibi ifadeler ile yumuşak bir şekilde geri çevirmelidir.

İbrahim bin Edhem Hazretleri buyuruyor ki: “Kapımıza gelip bir şeyler isteyenler ne güzel kimselerdir. Âhirete, bizim için azık taşıyorlar.”

İbrahim en-Nehaî rahimehullah şöyle buyurdu:

“Kapınıza gelip bir şeyler isteyen kişi, şöyle demek ister: Âhiretteki ehlinize; akrabanıza bir şeyler gönderecek misiniz?” 

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: 

Kıyamet gününde fakir (ve takvâ ehli) bir kul getirilir. Hazret-i Allah, onu dünyada fakir kılmasındaki hikmetleri beyan eder ve şöyle buyurur:

“İzzet ve Celâl’im hakkı için sana fakirlik vermem, seni hor ve hakir görmemden değildi. Senin için birçok fazilet ve kerametler hazırlamak içindi. Mahşer saflarına çık, benim rızamı düşünerek seni kim giydirdi yahut yedirdi ise onun elini tut, onu sana bağışladım” buyurur. O zamanda diğer insanlar, terler içerisinde boğulmaktadır. O da safların arasında dolaşarak, kendisine yardım edenlerin elinden tutarak onları cennete götürür.

/ FAZİLET TAKVİMİ 11 Kasım 2021, Perşembe

ALLAH RIZÂSI İÇİN HAYIR YAPMANIN MÜKÂFÂTI

IŞIĞI ÖNÜNE AL…

 

Bir Cevap Yazın