Allâhü Teâlâ indinde şerefli olmak için

Fakîh Ebu’l-Leys es-Semerkandî (rah.) şöyle buyurdu: “Yedi kelimeye devam eden kişi, Allâhü Teâlâ indinde şereflidir. Melekleri yanında şereflidir. Hazret-i Allah, onun günahlarını mağfiret eder. Bu yedi şey:

Her hayırlı işin başında ‘Bismillâh’ demek.

Her hayırlı işin sonunda ‘Elhamdülillâh’ demek.

Boş söz konuştuğunda veya az yahut çok, çirkin bir şey işlediğinde derhal ‘Estağfirullâh’ demek.

‘Şu işi yarın yapacağım’ dediğinde, hemen akabinde ‘İnşâallâh’ demek.

Çirkin bir şey ile karşılaştığında ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm’ demek.

Canına veya malına, az yahut çok (büyük ya da küçük), bir musibet; bela geldiğinde, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn (Biz, muhakkak Allâh’ın kullarıyız ve nihayet ve ona dönüp varacağız.)” demek.

Gece ve gündüz, dilinden “Lâ ilâhe illallâh” kelime-i tevhidini düşürmemektir.”

KELİME-İ TEVHİD

EN YÜCE KELİME: “LÂ İLÂHE İLLALLÂH MUHAMMEDÜN RESÛLULLAH”

EHL-İ SÜNNET İTİKADI CENNETE ULAŞTIRIR

Bir Cevap Yazın