Başka Bir Mülke Yol Var mı?

İşittim ki, bir pir, sabaha kadar ibadetle meşgul olduktan sonra, seher vakti elini kaldırıp Cenabı Hak’tan hacet dilemiş.
Pirin kulağına: «Dilediğin olamaz. Bu kapıda senin duan makbul değildir. Var, başının çaresine bak. Fakat ruhunda izzeti nefis yok ise yalvar, dur» diye hafiften bir ses gelmiş.
Pir, hatifin sözüyle ibadetinden kalmamış; ikinci geceyi de yine zikr-ü ibadet ile geçirmiş.
Müritlerinden birisi pirin haline vâkıf olunca ona?
«Gördün ki dilediğin şey olmayacaktır. Beyhude yere dua edip durma!» demiş.
Pir hasretle gözlerinden yakut renkli yaşlar akıtarak: «A çocuğum, eğer bu kapıdan daha iyi bir kapı görseydim, buradan umudumu keserek o kapıya giderdim. O benden dizgini çevirmekle zannetme ki ben onun terkisinden çekilirim. Dilenci bir kapıdan mahrum dönebilir; fakat başka bir kapı daha varsa meraklanma öteki kapıya gider. Hâtiften işittim ki, bu mahalleye yol yokmuş, yani bu maksadım hâsıl olmayacakmış. Fakat ne yapayım ki başka bir mülke yol yoktur» diye cevap vermiş.
Pir bu sözü söyledikten sonra, bütün hulûs ve teslimiyetiyle secdeye varmış. O sırada canının kulağına hâtiften şu nida, gelmiş: «Bize lâyık hüneri yoksa da, kabul ettik. Çünkü bizden başka sığınacak bir şey tanımıyor.»

Hâtif= kaynağı belli olmayan bir ses 

Kaynak : BOSTAN GÜLİSTAN

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et