Kategori arşivi: NÜKTELER

Sandıkta Ne Var?

Lokman Hekim, ailesine bir sandık bırakarak şöyle demiş:
Ben öldükten sonra bu sandığı açmadan satışa sunun, oradan alacağınız paralar sizindir.
Lokman Hekim vefat edince ailesi onun bu isteği üzerine sandığı satmış.
Sandığı alan şahıs ise heyecanla “acaba sandıkta ne var” düşüncesiyle sandığı açınca, üzerinde şöyle yazan bir kemikle karşılaşmış:
Ayağını sıcak tut, başını serin; Kendine bir iş bul, düşünme derin…

YUSUF PEYGAMBER BÖYLEYSE?

Yusuf peygamber (a.s.) vefat edince, onu Hazret-i İbrahim peygamberin yanına defnetmek istediler. Gerekli hazırlıklara başlamışlardı. Hazret-i Cebrâil (a.s.) geldi ve dedi ki;

Onu başka yere defnedin, zira henüz saltanatının hesabını vermedi.

Hazret-i Yusuf’un hâli böyleyse, başkalarının hâli nize olur, var kıyas eyle!

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) buyurdular ki:

“Halkı yöneten sultanlar, kıyamet gününde elleri bağlı olarak huzura gelecek. Eğer adaletle hüküm sürmüşse, adaleti elini çözecek ve cennete gidecek. Yok eğer zulümle hüküm sürmüşse, elleri bağlı bir şekilde cehenneme gidecektir.”

Devlet adamı, kendisine verilen nimetin değerini bilmeli, kıyamet günü yaptığı her hareketin hesabını vereceğini aklından çıkarmamalıdır.

Kaynak : Nizamülmülk Siyasetname’den Seçmeler Sayfa 15(Hasbahçe)

DÜNYA MALINDAN DAHA KIYMETLİ HAZİNELER

DÜNYA MALINDAN DAHA KIYMETLİ HAZİNELE

Bir adam, velî bir zâta fakirliğinden şikâyet etti. Velî ona: “Âmâ olduğun hâlde on bin dirheme sahip olmak ister misin?” diye sordu. Adam, “Hayır” dedi.

Peki, sağır olduğun hâlde on bin dirheme sahip olmak ister misin?” “Hayır.”

Peki, ellerin ve ayakların kesik olduğu hâlde on bin dirheme sahip olmak ister misin?” Adam, “Hayır” dedi.

Velî olan zât bu şekilde birkaç soru daha sordu. Adam her defasında ‘Hayır’ diye cevap verdi. Bunun üzerine velî de ona:

“Sen, yanında elli bin dirheme değişmeyeceğin kıymetli hazinelerin olduğu hâlde, böyle şikâyette bulunmaktan utanmıyor musun?” karşılığını verdi.  

/ FAZİLET TAKVİMİ 27 Temmuz 2021, Salı

Bu konuyu beğendiyseniz

NİMETİ İDRAK EDEBİLMEK

yazımızıda ziyaret edebilirsiniz.

TEDBİRLİ ADAM!

Hasbi Efendi, çok tedbirli bir adamdı. Hizmetçisine de tedbirli olmasını sık sık tembih ederdi: “Ben leb demeden, sen leblebi diyeceğimi anlayacaksın. Mesela, ‘Bu akşam müsafirim var.’ dediğim zaman, yemek ve kahve hazır olacak.” derdi. Hizmetçi de “Tamam efendim.” derdi.

Hasbi Efendi, bir gün hastalandı. Hizmetçisine seslenerek, “Hemen bir doktor çağır!” dedi.

Hizmetçisi, “Başüstüne!” deyip çıktı. Bir müddet sonra döndü ve: “Efendim, doktoru çağırdım. Ayrıca, her ihtimale karşı cenaze hazırlıklarını başlattım; kefeninizi biçmeye başladılar, mezarınızı da kazıyorlar.” dedi.

Kaynak : Fazilet Takvimi 23 Mart 2021

Fırtına Çıktığında Uyuyabilmek

Konuşmayı Öğrenmek Yetmiyor.