Kategori arşivi: ORUÇ

ŞEVVÂL AYI

Şevvâl ayı, hac aylarının ilkidir. 

Bu ay içinde 6 gün nafile oruç tutulur. Bu oruç, Şevval’in 12’sinden itibaren 17. gün (dâhil) tutulduğunda “eyyâm-ı biyz” da (13, 14 ve 15. günler) oruçlu geçirilmiş olacağından çok büyük sevabı vardır.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Şevvâl ayından 6 gün oruç tutanların, senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi olacağı müjdesini vermiştir. (Duâ ve Ibadetler, Fazilet Neşriyat)

 

Fitre(Sadaka-i Fıtır) Nedir? 2022 Yılı için Fitre Ne Kadar?

Sadaka-i fıtr; isminden de anlaşılacağı üzere fıtrat yani yaratılış sadakası demektir. Allâh(cc)’ın bizleri en güzel varlık olarak yaratmasına mukabil bir teşekkürün ifâdesi; Ramazan ayına kavuşma, rahmet-mağfiret ve feyzinden istifâde etme nimetine karşılık Allah için verilen bir yaratılış hediyesidir.
Bizim yaptığımız en küçük bir hayrın karşılığı ise Allah katında elbette fazlası ile verilmektedir. Ayeti kerimede mealen şöyle buyruluyor:
“Siz hayır için ne harcarsanız; Hz.Allah, onun peşinden (dünya ve âhirette) karşılığını hemen verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.”(Sebe suresi 39)

Makbul bir fitre, oruçtaki eksikliklerimizi giderir, orucun kabul edilmesine sebeptir. Adeta namazdaki sehiv secdesi gibidir.
Ayrıca daha önemlisi, ölüm sıkıntılarından ve kabir azâbından kurtuluşa da vesîledir. Öte yandan, yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram neşesindenonların da istifade etmelerine bir yardımdır. Hadisi şeriflerde şöyle anlatılır:

“Allâhu Teâlâ; fitreyi, oruç tutanı boş, faydasız ve çirkin sözlerden temizlemek ve fakirleri doyurmak için vacip kıldı. Kim fitreyi bayram namazından önce verirse makbul bir fitre olur. Bayram namazından sonra verirse diğer sadakalar gibi bir sadaka olur.”

“Ramazan orucu, semâ ile arz arasında askıdadır. Oradan yukarı ancak fitre ile yükselir.”

“Sadaka belâları defeder, ömrü uzatır”

“Sadaka vermekte acele ediniz. Çünkü belâ, sadakayı geçemez.” (Beyhakî,)

2022 Yılı için Fitre Miktarı 

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için asgari fitre miktarı 40 TL olarak belirlenmiştir.

Peki siz oruçlu musunuz?

Bir kaç genç Ramazan ayında yaşlı birinin kuytu bir köşede gizliden yemek yediğini görürler.
Alay ederek,
“‘Hayırdır oruçlu değil misin dede”
Yaşlı adam :
”Tabi ki oruçluyum
Sadece su içip yemek yiyorum”
Gençler gülerek ”Gerçekten mi” derler.
Yaşlı adam : ”Gerçekten tabi,
Yalan söylemiyorum.
Kimseye kötü gözle bakmıyorum.
Kimseyle alay etmiyorum.
İsraf etmiyorum.
Kimseye hakaret etmiyorum.
Kimsenin gizlisinin saklısının ardına düşmüyorum.
Gıybet etmiyorum.
Kimsenin malına göz dikmiyorum.
Lakin ağır mide hastalığı geçirdim, mideme tutturamıyorum.
Yaşlı adam gençlere dönerek :

“Peki siz oruçlu musunuz?”
Gençler utanarak başlarını önlerine eğip :
“Hayır oruçlu değiliz, sadece yemek yemiyoruz.”

Yani anlamadan, dinlemeden ve konuya iyice vakıf olmadan, zanla haraket etmemek lazım.
***
Oruç, Nefsi Sabır Kafesinde Tutmaktır..
Aşk Semasında, Ruha Tutunmaktır…
Bilene Sefâ, Bilmeyene Cefâ’dır…

***

Hz.İsa A.S., Niçin Ümmet-i Muhammed’den Olmak İçin Dua Etti?

RAMAZAN AYININ İSMİ

RAMAZAN-I ŞERİF VE ORUÇ

Ramazan-ı Şerif

İğne Yaptırmak Orucu Bozar mı?

Oruç, kaça ayrılır? Orucun Âdabı

Cennet Kimlere Aşıktır?

Hz.İsa A.S., Niçin Ümmet-i Muhammed’den Olmak İçin Dua Etti?

RAMAZAN AYININ İSMİ

RAMAZAN-I ŞERİF VE ORUÇ

Ramazan-ı Şerif

İğne Yaptırmak Orucu Bozar mı?

Oruç, kaça ayrılır? Orucun Âdabı

Oruç, kaça ayrılır? Orucun Âdabı

Oruç, takvâ yönünden üç’e ayrılır.

1-Avâmın Orucu,
2-Havâssın orucu,
3-Havâssu’l-havâssın orucu

Avâmın orucu, yemek, içmek ve cinsi münasebetten (ve orucu bozan diğer şeylerden) sakınmaktır.
Havâssın orucu, yukarıdaki esaslarla beraber, gözünü kulağını, dilini, elini, ayağını ve diğer organlarını günahtan korumaktır. Ağzıyla Kur’ân okur, hayırlı ve güzel şeyler konuşur, diliyle teşbih, tehlil, tahmid, tevhîd söyler. Gözüyle ancak helâle bakar, ayağıyla sâdece helâl olan yerlere yürür. Kalbiyle zikir ve fikirde bulunur. Gıybet, haset, kin ve düşmanlık gibi bütün kötü düşüncelerden kendini arındırır.
Havâssu’l-havâssın orucu ise, avâm ve havâssın orucuna ilâveten kalbine ve diğer letâifine oruç tutturmaktır. Kalbi mâsivadan yâni Allah’tan gayri her şeyden uzak ve tertemiz bulundurmaktır.

Kaynak : Rûhü’l-Beyan Tefsiri Tercümesi 2.cilt Sayfa 320.

***

Orucun âdabı

Zâhiri organları muhafaza etmek ve bâtınî hatıralardan kalbi korumak; orucun âdâbındandar. Allah’a yaklaşmak ancak ve ancak haramları terketmekle tamam olur. Haramlar terkedilmeden Allah’a yaklaşılmaz.

Ebû Süleymân Dâranî(k.s.) buyurdular. Gündüzleri oruç tutup akşamleyin helâl bir  lokma ile iftâr etmem, bana bütün gece ve gündüzleri kıyâm(ibâdetle) geçirmekten daha sevimlidir. Ve midesinde haram bir lokma bulunan herhangi bir kulun kalbine, tevhîd güneşinin doğması haramdır.

Hiç şüphesiz oruç vaktinde haram lokmaya daha çok dikkat etmek gerekir. Oruçlu kişi, haram lokmadan kaçınmalıdır. Zîra  haram lokma, dini helâk eden bir zehirdir.

Sünnet  olan, iftârı acele edip, sahuru geciktirmektir. Çünkü gece orucu bid’attir. Kişi iftâr etmeyi geciktirdiği zaman, sanki geceyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Bu durumda da bit’at irtikâb etmiş olur.

Kaynak : Rûhü’l-Beyan Tefsiri Tercümesi 2.cilt Sayfa 320.