Kategori arşivi: SADAKA

ALLAH İÇİN VERİLEN SADAKA AHİRET AZIĞI OLUR

Bir kimse, sadaka verdiği kişiden dua, teşekkür ve övgü beklememelidir. Nitekim Hazret-i Allah şöyle buyuruyor: 

“(Allâhü Teâla’nın müttakî kulları) Biz, size ancak Allâh’ın rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür isteriz. (derler.)” (İnsan Sûresi, âyet 9) 

İşte bundan dolayı, sadaka verilen kişiden dua dahi istememeli, menfaati kendisine dönecek bir şeyden dolayı tasaddukta bulunmamalı, sırf Allah rızası için vermelidir. 

Kişi, kapısına geleni azarlamamalı, verecek bir şeyi yoksa geleni ‘Allâhü Teâlâ, sizi de bizi de rızıklandırsın.’ gibi ifadeler ile yumuşak bir şekilde geri çevirmelidir.

İbrahim bin Edhem Hazretleri buyuruyor ki: “Kapımıza gelip bir şeyler isteyenler ne güzel kimselerdir. Âhirete, bizim için azık taşıyorlar.”

İbrahim en-Nehaî rahimehullah şöyle buyurdu:

“Kapınıza gelip bir şeyler isteyen kişi, şöyle demek ister: Âhiretteki ehlinize; akrabanıza bir şeyler gönderecek misiniz?” 

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: 

Kıyamet gününde fakir (ve takvâ ehli) bir kul getirilir. Hazret-i Allah, onu dünyada fakir kılmasındaki hikmetleri beyan eder ve şöyle buyurur:

“İzzet ve Celâl’im hakkı için sana fakirlik vermem, seni hor ve hakir görmemden değildi. Senin için birçok fazilet ve kerametler hazırlamak içindi. Mahşer saflarına çık, benim rızamı düşünerek seni kim giydirdi yahut yedirdi ise onun elini tut, onu sana bağışladım” buyurur. O zamanda diğer insanlar, terler içerisinde boğulmaktadır. O da safların arasında dolaşarak, kendisine yardım edenlerin elinden tutarak onları cennete götürür.

/ FAZİLET TAKVİMİ 11 Kasım 2021, Perşembe

ALLAH RIZÂSI İÇİN HAYIR YAPMANIN MÜKÂFÂTI

IŞIĞI ÖNÜNE AL…

 

ALLAH RIZÂSI İÇİN HAYIR YAPMANIN MÜKÂFÂTI

Cüneyd-i Bağdâdî (rah.) Hazretlerinin hocalarından olan Ebû Hamza Muhammed bin İbrâhim’in (rah.) yağmurlu bir gecede, çocuğu dünyâya gelmişti. O gece evlerinde yiyecek olarak hiçbir şeyleri yoktu.

Sabah olunca hanımı, Ebû Hamza’ya iki dirhem verip, “Bunlarla bize bir şeyler satın alıp geliver.” dedi. Ebû Hamza (rah.) parayı alıp hizmetçisi ile beraber evden çıktı. Yolda ağlayan küçük yaşta bir köleye rastladılar. Ebû Hamza (rah.), ona niye ağladığını sordu. Çocuk:

“Benim kötü bir efendim var. Bana zeytinyağı almam için bir cam şişe vermişti. Zeytinyağı alıp dönerken yolda düşürüp şişeyi kırdım. Zeytinyağı da heder oldu. Efendimin bunu duyunca beni dövmesinden korkuyorum.” dedi. Bunun üzerine Ebû Hamza (rah.), çocuğun elinden tutup cebindeki iki dirhem ile ona çarşıdan bir cam şişe ile zeytinyağı aldı ve çocuğa verdi. Çocuk tekrar:

“Benimle beraber efendimin yanına gelseniz de geç kalmam sebebiyle beni dövmemesi için şefâat etseniz.” dedi. Onunla beraber gidip efendisine karşı ona şefâat ettiler. Sonra da dönüp mescide geldiler. Bir müddet oturdular. Otururlarken hizmetçi: “Bu sıkıntılı günde niye böyle yaptınız?” dedi. Ebû Hamza (rah.) da ona susmasını işaret etti. İkindiye kadar böyle oturdular. Namazdan sonra hizmetçisine: “Haydi kalk evimize dönelim.” dedi.

Evlerinin olduğu sokağa girdikleri zaman sokağın, kışın ihtiyaç duyulan yiyecekler getirmiş hamallarla dolu olduğunu gördüler. Hamalların yanında duran bir adamın elinde yazılı bir kâğıt vardı. O adam Ebû Hamza’ya yaklaşıp: “Ey Ebû Hamza, haber aldık ki dün gece bir çocuğun olmuş. Biz de sana hediye olarak ne varsa getirdik. Bunları lütfen kabul et.” dedi.

Diğer bir adamın da elinde, içerisinde beş yüz dirhem bulunan bir kese vardı. O da keseyi Ebû Hamza’ya verdi.

Ebû Hamza (rah.) bunları görünce hizmetçisine dönüp:

“Bir iş yapacağın zaman, karşılığını böyle veren kimse için (yani Allâhü Teâlâ için) yap.” dedi. (Târih-i Dımaşk)

NİMETLERE ŞÜKÜR.

Dilenciyi Sevindirmenin Neticesi

DİLENCİYİ KİM KONUŞTURUR?

Bir Lokma Sadakaya Bir Lokma ile Mükâfat

Çarşıdan Alınan Bir Nar, Evde Nasıl On Tane Oldu?

 

 

Fitre(Sadaka-i Fıtır) Nedir? 2022 Yılı için Fitre Ne Kadar?

Sadaka-i fıtr; isminden de anlaşılacağı üzere fıtrat yani yaratılış sadakası demektir. Allâh(cc)’ın bizleri en güzel varlık olarak yaratmasına mukabil bir teşekkürün ifâdesi; Ramazan ayına kavuşma, rahmet-mağfiret ve feyzinden istifâde etme nimetine karşılık Allah için verilen bir yaratılış hediyesidir.
Bizim yaptığımız en küçük bir hayrın karşılığı ise Allah katında elbette fazlası ile verilmektedir. Ayeti kerimede mealen şöyle buyruluyor:
“Siz hayır için ne harcarsanız; Hz.Allah, onun peşinden (dünya ve âhirette) karşılığını hemen verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.”(Sebe suresi 39)

Makbul bir fitre, oruçtaki eksikliklerimizi giderir, orucun kabul edilmesine sebeptir. Adeta namazdaki sehiv secdesi gibidir.
Ayrıca daha önemlisi, ölüm sıkıntılarından ve kabir azâbından kurtuluşa da vesîledir. Öte yandan, yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram neşesindenonların da istifade etmelerine bir yardımdır. Hadisi şeriflerde şöyle anlatılır:

“Allâhu Teâlâ; fitreyi, oruç tutanı boş, faydasız ve çirkin sözlerden temizlemek ve fakirleri doyurmak için vacip kıldı. Kim fitreyi bayram namazından önce verirse makbul bir fitre olur. Bayram namazından sonra verirse diğer sadakalar gibi bir sadaka olur.”

“Ramazan orucu, semâ ile arz arasında askıdadır. Oradan yukarı ancak fitre ile yükselir.”

“Sadaka belâları defeder, ömrü uzatır”

“Sadaka vermekte acele ediniz. Çünkü belâ, sadakayı geçemez.” (Beyhakî,)

2022 Yılı için Fitre Miktarı 

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için asgari fitre miktarı 40 TL olarak belirlenmiştir.