Hz. Ebû Bekir’e (r.a.) Sıddîk İsminin Verilmesine Sebep Olan Hadise

Resûlüllâh Efendimiz (s.a.v), Hicret’ten bir buçuk sene evvel Receb ayının yirmi yedinci gecesi Burak isimli bir binek ile Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya götürüldü ve oradan semâya çıkarıldı, Allâhü Teâlâ’nın kudret ve azametine delalet eden ayetleri ve alametleri gördü. Aynı gece geri döndü. Sabahleyin bu hâdiseyi Kureyş halkına haber verdi.
İmân etmiş olanlardan bazıları, bunu duyunca dinden döndüler. Müşriklerden bir kısmı da Hz. Ebû Bekir’e (r.a.) koşup:
‘Arkadaşın bu gece Beyt-i Makdis’e gittiğini iddia ediyor.’ dediler. Hz. Ebû Bekir (r.a.):
“Eğer bunu O söylediyse şüphesiz doğrudur.” dedi. Müşrikler:
”Onun bu söylediklerini de mi tasdik ediyorsun?” dediler. Hz. Ebû Bekir (r.a.):
”Ben onu bundan daha ötesinde -yani peygamberliğini- tasdîk ediyorum!” dedi.
“Sıddîk” diye isimlendirilmesi bu hadise üzerine olmuştur.

Kaynak : Suyûtî, Târîhu’l’Hulefâ, s.29; Hâkim, el-Müsredrek, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût.

Mi’rac Kandili tıklayınız…

Miraç bize ne söyler? tıklayınız…

Miraç Kandili Mesajları

Ne kadar büyüksün Ya Ebabekir!..

 
Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et