KİM 5 ŞEYİ YAPMAZSA KENDİSİNDEN 5 ŞEY ALINIR.

1- Kim *ZEKATINI* vermezse, Hz. Allah ondan *MALININ MUHAFAZASINI* alır.

2- Kim *SADAKA* vermezse, Hz. Allah ondan *SAĞLIK Ve SIHHATI* alır.

3- Kim *ÖŞRÜNÜ* vermezse, Hz. Allah ondan *TOPRAĞININ BEREKETİNİ* alır.

4- Kim *DUÂ ETMEYİ* terk ederse, Hz. Allah ona *İCÂBET* etmeyi terk eder.

5- Kim *NAMAZINDA GEVŞEKLİK* ederse, ondan ölüm anında *LÂ İLÂHE İLLALLAH* sözü men edilir, söyleyemez.
(Tenbih–ül Gafilin)

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et