ÖFKEYİ YENMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN BEŞ ŞEY


Gazap (öfke ve kızgınlık) hâlinde sakinleşmek beş şey ile kolayca mümkün olur:

• Öfke anında Cenâb-ı Allâh’ın güzel isimlerini zikretmekle olur. Zira Allâh’ı zikretmek, Allah korkusunu gerektirir ve Allah korkusu da affetmeyi gerektirir, böylece Allâh’ı zikretmekle kişi sakinleşir ve öfkesi söner.

• Suçluyu affedip bağışlamanın sevabını hatıra getirmekle olur. Bağışlamanın sevabını hatırlamak, kişiyi, insanların suçlarını affedenler hakkında Cenâb-ı Allâh’ın vaadi olan büyük nimetleri de talep etmeye götürür. Böylece öfkenin şiddeti kırılır. Bu sayede de inatçı ve âsi olan nefis kahrolur. Zira hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur: “Kıyamet günü bir münâdî nidâ edip: ‘Allah tarafından, mükâfât ile vaadolunmuş kim varsa ayağa kalksın.’ der. İnsanların suçlarını affedenlerin tamamı ayağa kalkınca, o münâdî: ‘Her kim de affedip ıslah eylerse (kendine kötülük eden kimsenin suçunu affedip onunla arasındaki husûmet hâlini düzeltirse) onun da sevabı Allâh’a aittir.’ meâlindeki Şûrâ Sûresi’nin 40. âyet-i kerîmesini okur.”

• Öfkesini yenerek, yumuşaklık gösterip af ile muamele ettiğinde, insanların kalplerinin kendisine ısınacağını ve fazlaca meyledeceğini düşünmekle olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Affetmekle ancak kişinin şerefi artar ve bir kimse Allah için mütevazı (alçak gönüllü) olursa muhakkak Allâhü Teâlâ onu yükseltir.” buyurdular. 

• Öfkelendiği zamanki vaziyetini ve yerini değiştirmekle olur. Mesela öfkeli iken oturan kimsenin ayağa kalkması veya bir yerden diğer bir yere gitmesi gibi… 

• Öfkenin sonunun pişmanlık olduğunu ve intikamın kötü bir şey olduğunu, kolayca giderilmesi mümkün olmayan bir fitne ve kargaşaya sebep olabileceğini düşünmekle olur.

İnsanlar, bunları okuyup düşünürlerse öfkelendikleri zaman da hatırlayıp öfkeden kendilerini alıkoyarlar. 

 / FAZİLET TAKVİMİ 14 Ağustos 2021, Cumartesi

Bir Cevap Yazın