ŞEYTANIN HİLELERİNDEN: İBADETİ TERK ETTİRMEK

Şeytanın, insana yaptığı hilelerinden birisi de ibadeti terk ettirmektir. O kişi, onun bu vesveselerine düşmemek için şöyle düşünmelidir: “Ben fâni dünyadan elbette âhirete gideceğim. Bir daha da dünyaya gelmem mümkün değildir. Benim, Allâh’a ibadet ve itaat ederek âhiret hazırlığı hazırlamam gerekir. Zira Allâhü Teâlâ Bakara Sûresi’nin 197. âyet-i kerîmesinde buyurmuştur ki -meâlen-: “Ve azık tedârik edin. Zira azığın en hayırlısı takvâdır.” 

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki: “Ey Ebû Zer! Gemiyi onar, zira deniz derindir. Azığını çokça hazırla, zira yolculuk uzundur. Yükünü az tut, zira yol korkuludur. Amellerini ihlasla, saf ve hâlis ayarda işle, zira onu kabul edecek Mevlâ-yı Müteâl onun kıymetini pek iyi bilir.”

Fakîh Ebulleys (rah.) demiştir ki: “Burada onarmak ile murad, îmân-ı hakîkîyi elde etmektir. Denizden murad cehennemdir. Azıktan murad ibadettir. Zira cenneti kazandıran, Mevlâ’ya itaat etmek, cehenneme düşüren de ona isyan etmektir. Yükten maksat, günahlardır. Kabul edecek zâttan maksat da Cenâb-ı Hak’tır.”

Yani Ey Ebû Zer! Kalbinde olan imanı sağlamlaştır, zira cehennem pek derin ve azâbı çok şiddetlidir. Çok ibadet et, zira cennete gidilecek yol uzaktır. Yükünü az tut, yani günah işlememeye gayret et, zira yol korkuludur. Amelini hâlis kıl, acele ve riyâ ile işlemekten sakın, zira Cenâb-ı Hak, amellerin hâlis olanını ve olmayanını en iyi bilendir.

Rivâyet olunduğuna göre,Hem içinizden hiçbiri yoktur ki mutlak ona (cehenneme) uğrayacak olmasın…” meâlindeki (Meryem Sûresi’nin 71.) âyet-i celîlesinde buyurulduğu üzere müminler cehenneme geldiklerinde, Allâhü Teâlâ, kalplerinde olan tevhidin sevabını bir gemi kılar. O geminin ipleri Kur’ân, yelkeni namaz, kaptanı Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve sellem’dir. Müminler o gemi içinde selâmetle cehennemin üzerinden geçerler.” 

/ FAZİLET TAKVİMİ 02 Eylül 2021, Perşembe

Bir Cevap Yazın