Etiket arşivi: Abdülkerim Sattık Buğra Han

En Ağır Mesuliyet

İbnü’l-Esir’in, “zahit ve ibadete düşkün” diye tarif ettiği İlig Nasr Han(Abdülkerim Sattık Buğra Han’ın torununun oğludur) bir gün av sırasında, temiz yüzlü bir ihtiyarın, sırtındaki odun yüküyle bir tepeye doğru zorla çıktığını görür. Hemen kölesini gönderir ve “Git ihtiyarın sırtındaki odunu atınla taşı.” der. İhtiyar, “At taşırsa kölene ne faydası var?” der. İlig Han kölesine “Sen taşı!” der. İhtiyar, “Köle taşırsa sana ne faydası var?” deyince bu sefer han atından inip yükü sırtlar ve tepeye tırmanmaya başlar. Biraz sonra alnında ter damlacıkları belirince ihtiyar alnını silip “Vay hâline ey İlig! Bugün kalem gibi hafif bir yükü yüklendin. Kıyamet gününde çok daha ağır yüklerin, mesuliyetlerin yükünü nasıl taşırsın?” deyince İlig Han “ahh” çekip oracıkta bayılır. Maiyeti onunla meşgulken, ihtiyar onların nazarlarından kaybolur. Rivayete göre o ihtiyar, Hızır Aleyhisselam’dır.

Kaynak : Yedi Kıta Dergisi – Sayı 160 sayfa 23