Etiket arşivi: Fazilet Ehlinin Faziletini Bilmek

Fazilet Ehlinin Faziletini Bilmek

Resûlüllâh (s.a.v.) bir gün Ashâbıyla beraber mescidde oturuyordu. Bu sırada Hz. Ali gelip selâm verdi. Oturacak bir yer bulmak için etrafına bakındı. Resûlüllâh (s.a.v.), Ali’ye kim yer verecek diye ashâbının yüzüne baktı. Hz. Ebû Bekir Resûlüllâh’ın (s.a.v.) sağ tarafında oturuyordu. Oturduğu yerden hemen kenara çekilip:
“Buyur, buraya otur yâ Ebe’l-Hasen.” dedi. Hz. Ali de Resûlüllâh (s.a.v.) ile Hz. Ebû Bekir’in arasına oturdu. Resûlüllâh’ın (s.a.v.) yüzünde sevinç alâmeti gördük. Sonra Resûlüllâh (s.a.v.) Hz. Ebû Bekir’e doğru döndü ve
“Faziletli kişilerin faziletini, ancak fazilet ehli bilir.” buyurdular.

Kaynak :Silsile-i Sadat-ı Nakşibendiye (Silsiletü’z-Zeheb)

***

“Hızır Olduğunu Söylerim”  tıklayınız