Etiket arşivi: SADAKA HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

SADAKA HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

 1.   “En faziletli sadaka, aç bir karnı doyurmandır.” Beyhaki, Şuabü’l-İman

2.     “Sadaka kötü ölüme mani olur.”Ahmet b.Hanbel, Müsned

3.     “Gizli sadaka, Rabbin gazabını söndürür.”Sünen-i Tirmizi

4.     “Sadaka veya zekat bir mala karışırsa, mutlaka onu bozar. (Yani) sadaka veya zekat bir malın      içerisinden ayrılmaz, bilakis içerisinde bırakılırsa; o malı helak eder.” Bezzar

5.     “Sadaka vermekle mal eksilmez, affedenin Allahü Teala ancak şerefini artırır.Allah Rızası için mütevazi olan kimseyi muhakkak Allahü Teala yükseltir.”Sahih-i Müslim

6.     (Kıyamet günü) hesabı görülünceye kadar herkes sadakasının gölgesinde olacaktır.” Sahih-i İbn-i Hibban

7.     “Birinizin ipini alıp dağa giderek odun toplaması, satıp yemesi ve sadaka vermesi, insanlardan istemesinden elbette hayırlıdır.”Müttefekun aleyh:Sahih-i Buhari ve Müslim

8.     “Üzüntüleri ve sıkıntıları sadakalarla telafi ediniz. Böyle yaparsanız Allah sizin sıkıntılarınızı giderir, düşmanlarınıza karşı size yardım eder, şiddet ve sıkıntı anında ayaklarınıza sabit kılar.”Feyzü’l-Kadir

9.     “Müslüman bir kimse sevabını Allah’tan ümit ederek ailesin(in ihtiyaçlarına)e harcarsa bu onun için sadaka olur.”Müttefekun aleyh

10.“En faziletli sadaka bir müslümanın ilim öğrenmesi, sonra da onu Müslüman kardeşine öğretmesidir.”Sünen-i İbn-i Mace

11. “Mirac gecesi cennetin bir kapısında, ‘Sadaka vermenin bire on misli sevabı, borç vermenin ise bire on sekiz(misli) sevabı vardır.’ Diye yazılmış olduğunu gördüm.” Sünen-i İbn-i Mace

12. “Kişinin hayatında iken bir dirhem (az bir para) sadaka vermesi, ölümü anında(ölmek üzere iken) yüz dinar(altın lira) sadaka vermesinden hayırlıdır.”Sünen-i Ebu Davud

13. “Mallarınızı zekatla koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belaları da dua ile karşılayınız.” Beyhaki, Şuabü’l-İman

14.“Sadakanın en faziletli olanı Ramazan(ayın)da verilendir.” Feyzü’l-Kadir

15.“Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları siler.”Sünen-i Tirmizi

16.“İsraf ve kibir karıştırmadan yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz.” Sünen-i İbn-i Mace

Ölümü nasıl geciktirildi? tıklayınız…

SADAKA ÖMRÜ UZATIR MI? tıklayınız…